O. Novo | 欧.诺华

喜出望外的多样性

圆润的椭圆形是欧.诺华|所有陶瓷单品的显著特征。从洗面盆、挂厕到落地式座厕,丰富的产品线必有一款适合您。

简之形,精之艺

当代设计以克制美学而闻名。欧.诺华系列采用极简主义轮廓、圆弧边界和转角设计,营造出精致闪耀的低调之美。


O. Novo | 欧.诺华 紧凑款 直旋冲水 5660 HR XX
O.Novo | 欧.诺华 – 挂墙式分体座厕 4607 AS
O.Novo | 欧.诺华 – 分体直冲式座厕 4606 F2 XX
O.Novo | 欧.诺华 – 分体直冲式座厕 4606 R0 XX
O.Novo | 欧.诺华 – 分体直冲式座厕 565850 XX
O.Novo | 欧.诺华 – 分体直冲式座厕 5661R0 XX
O.Novo | 欧.诺华 – 分体直冲式座厕 5661 10 XX/5661 01 XX
O.Novo | 欧.诺华 – 挂墙式座厕 5660 10 XX
O. Novo | 欧.诺华 分体直冲式座厕 5640 10 XX
O. Novo | 欧.诺华 分体直冲式座厕 5658 10 XX
O. Novo | 欧.诺华 分体直冲式座厕 5648 10 01
O. Novo | 欧.诺华 直冲式座厕 5660 R0 XX
O. Novo | 欧.诺华 紧凑型转角洗手盆 7327 40 XX
O. Novo | 欧.诺华 紧凑型洗面盆 5361 50/51/53/54
O. Novo | 欧.诺华 紧凑型洗手盆 5360 36/37/38/39 XX
O. Novo | 欧.诺华 紧凑型洗手盆 5360 50/51/52/53/45/46/47/48 XX
O. Novo | 欧.诺华 半抛式洗面盆 4160 56 XX
O. Novo | 欧.诺华 紧凑型洗面盆 5166 55/56/57/58 XX
O. Novo | 欧.诺华 紧凑型洗手盆 4342 R5/L5/52/53 XX
O. Novo | 欧.诺华 紧凑型洗手盆 4343 36/37 XX
O. Novo | 欧.诺华 紧凑型洗手盆 4342 36/37 XX
O. Novo | 欧.诺华 洗手盆 4344 4G/4L/4J/4F XX
O. Novo | 欧.诺华 洗手盆 4344 45/46/47/48 XX
O. Novo | 欧.诺华 洗手盆 4344 50/51/52/53 XX
O. Novo | 欧.诺华 洗面盆 4A41 MG/MJ/ML/MF XX
O. Novo | 欧.诺华 洗面盆 4A41 55/56/57/58 XX
O. Novo | 欧.诺华 洗面盆 4A41 6G/6L/6J/6F XX
O. Novo | 欧.诺华 洗面盆 4A41 60/61/62/63 XX
O. Novo | 欧.诺华 洗面盆 4A41 KG/KL/KJ/KF XX
O. Novo | 欧.诺华 洗面盆 4A41 65/66/67/68 XX
O. Novo | 欧.诺华 台下盆 4162 60/50 XX
O. Novo | 欧.诺华 台上盆 4161 56/57 XX
O. Novo | 欧.诺华 洗面盆 5160 65/66/67/68/60/61/62/63/55/56/57/58 XX
O. Novo | 欧.诺华 双人浴缸 UBA 190 CAS 2V-XX
O. Novo | 欧.诺华 浴缸 UBA 180 CAS 2V-XX
O. Novo | 欧.诺华 浴缸 UBA 170 CAS 2V-XX
O. Novo | 欧.诺华 浴缸 UBA 177 CAS 2V-XX
O. Novo | 欧.诺华 浴缸 UBA 160 CAS 2V-XX
O. Novo | 欧.诺华 龙头 TVT 104 504 00 0
O. Novo | 欧.诺华 龙头 TVT 104 501 00 0
O. Novo | 欧.诺华 龙头 TVS 104 301 00 0
O. Novo | 欧.诺华 龙头 TVW 104 105 11 0
O. Novo | 欧.诺华 龙头 TVW 104 101 11 0