Memento 2.0│弥蔓托 2.0

倍享个性空间

极简个性、与众不同。极简奢华主义的卫浴系列——Memento 2.0 | 弥蔓托2.0,采用了德国唯宝高品质材料——TitanCeram | 钛瓷。精确的轮廓和超薄的盆壁为弥蔓托系列提供了一个特别精致的外观。让您倍享个性空间。


Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 直冲式座厕 4633 R0 XX
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗手盆 432340
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗手盆 43234G
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗面盆 4A225F
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗面盆 4A22 5G/5L
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗面盆 4A2253
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗面盆 4A22 50/51
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗面盆 4A226F
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗面盆 4A22 6L/6G
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗面盆 4A2263
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗面盆 4A22 60/61
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗面盆 4A228F
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗面盆 4A22 8L/8G
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗面盆 4A2283
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗面盆 4A22 81/80
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗面盆 4A221F
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗面盆 4A22 1G/1H
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗面盆 4A22 1L/1K
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗面盆 4A22A3
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗面盆 4A22 A5/A2
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗面盆 4A22 A4/A1
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗面盆 4A22CF
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗面盆 4A22 CL/CH XX
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗面盆 4A22 CK/CG XX
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗面盆 4A22 C3 XX
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗面盆 4A22 C5/C2 XX
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 洗面盆 4A22 C1/C4 XX
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 碗盆 4A07 60/61
Memento 2.0 | 弥蔓托 2.0 – 碗盆 4A07 51/50